Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Ogłoszenie o oszacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy

 


OGŁOSZENIE

o szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych powstałych
w wyniku suszy


Wójt Gminy Stara Kiszewa informuje, że na wniosek tutejszego Urzędu Wojewoda Pomorski w  dniu  27 sierpnia 2019 r. powołał Komisję do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę. Informujemy, że zgodnie z danymi Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (IUNG w Puławach) susza na terenie Gminy Stara Kiszewa wystąpiła w okresie od 01.06 do 31.07.2019 r., a jako uprawy zagrożone suszą wskazano kukurydzę na kiszonkę oraz kukurydzę na ziarno. Ponadto straty mogą być szacowane w odniesieniu do użytków zielonych.

Zawiadamia się, że rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody spowodowane przez suszę (na chwilę obecną w kukurydzy i użytkach zielonych), mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w terminie do 11 września 2019 r. celem złożenia wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym. Wnioski wypełniane będą na miejscu w pokoju nr 13. Rolnicy proszeni są o zabranie ze sobą kopii wniosku o przyznanie płatności na 2019 rok, polisy w przypadku ubezpieczenia upraw rolnych oraz informacji o średniorocznym stanie ilości zwierząt.

Oszacowania zgłoszonych szkód dokona Komisja powołana Decyzją Wojewody Pomorskiego.

 

 

Wyświetlono: 618

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top