Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

   


         Zapraszam na X sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 7 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z IX sesji.

4. Informacje z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Rozpatrzenie wniowsku J. Dolnego w sprawie reaktywacja linii kolejowej relacji Skarszewy - Kościerzyna.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

    7.1. przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028,

    7.2. wprowadzenie zmain w budżecie gminy na 2019 r.,

    7.3. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny                               Ośrodek Zdrowia w Starej Kiszewie,

    7.4. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Stara Kiszewa oraz określenia granic ich                             obwodów od dnia 1 września 2019 r.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.


        Informuję, że po sesji nastąpi wyjazd do przeprowadzonych i prowadzonych przez gmine inwestycji w miejscowościach: Wygonin, Wilcze Błota, Stare Polaszki, Nowe Polaszki, Stary Bukowiec, Nowy Bukowiec, Olpuch, Konarzyny.

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Jan Błaszczyk

Wyświetlono: 354

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top