Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Stara Kiszewa


            Zapraszam na XI sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z X sesji.

4. Informacje z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

    6.1. przyjęcia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028,

    6.2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.,

  6.3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 208059G na odcinku Stara Kiszewa - Kozia",

   6.4. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

   6.5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osoby fizycznej.

7. Wolne wnisoki.

8. Zakończenie obrad sesji.


Informuję, że po sesji nastąpi wyjazd do przeprowadzonych i prowadzonych przez gminę inwestycji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Błaszczyk

 

Wyświetlono: 388

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top