Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

INFORMACJA 500+

INFORMACJA

 

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie w związku z możliwością składania wniosków drogą tradycyjną (papierową) od dnia 1 sierpnia 2019 r. informuje:

  • wnioski będą przyjmowane
   od poniedziałku do piątku w godzinach
   od 8.00 do 14.00,

  • wnioski należy składać kompletne,
    

  • wypełnienia wniosku nie można dokonywać w biurze OPS.


   Okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (500+) trwa
   od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r. (2019/2021).

  • Wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia
   1 kwietnia 2021 r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia
   1 lutego 2021 r.Druki wniosków i oświadczeń na

Świadczenia Rodzinne,

Świadczenie Wychowawcze 500 +

Dobry Start 300 +

Kartę Dużej Rodziny

Fundusz Alimentacyjny

na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 oraz 2019/2021 (dotyczy 500 +)

można pobrać ze strony internetowej

Urzędu Gminy Stara Kiszewa

pod adresem:

http://starakiszewa.pl/wykaz-spraw/jednostki/7/osrodek-pomocy-spolecznej

(zakładka OPS)


 

Wyświetlono: 388

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top