Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

Zapraszam na  IV sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1100 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z III sesji.
 4. Informacje z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
  2. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028,
  3. uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na rok 2019,
  4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stara Kiszewa.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy

           Jan Błaszczyk        

 

Wyświetlono: 849

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top