Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów i czyszczenia przewodów kominowych

Szanowni Państwo.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających na terenie gminy, przypominamy o konieczności likwidacji nawisów lodowych oraz zalegającego śniegu na dachach budynków przez właścicieli (zarządców) i czyszczeniu przewodów kominowych.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz, 1202 z póżń. zm.) podczas występowania niekorzystynych warunków atmosferycznych mogących powodować uszkodzenia obiektu budowlanego lub stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska ich właściciele (zarządcy) zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu.

Wyświetlono: 604

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top