Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Ogłoszenia o naborze uczestników do Dziennego Domu Pobytu "SENIOR+"

Wójt Gminy Stara Kiszewa informuje, iż w styczniu 2019 r. zostanie otwarta nowa placówka dla osób w wieku 60 lat i więcej. Dzienny Dom Pobytu „Senior +” będzie działał w Wygoninie. Dom będzie zapewniał szeroką ofertę dla swoich uczestników. W ramach pobytu będzie można korzystać z wyżywienia, z prasy, TV, komputera z dostępem do internetu, a także usług opiekuńczych, zajęć terapeutycznych, form terapii ruchowej, uczestnictwa w kółkach zainteresowań, treningów umiejętności samoobsługi i ponoszenia sprawności oraz możliwości kontaktu z psychologiem

Warto pomyśleć o swoich najbliższych starszych (rodzicach, dziadkach..) Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie ul. Ogrodowa 1 lub pod nr. tel. (58) 687-60-28.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR +”

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Pobytu „Senior +” proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie ul Ogrodowa 1 lub pod nr. tel. (58) 687-60-28. Realizacja zajęć rozpocznie się w styczniu 2019 r.

Uczestnikami zajęć w DDP mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jaki i mężczyźni, będące mieszkańcami gminy Stara Kiszewa. Zakłada się objęcie wsparciem – 15 osób. Pierwszeństwo korzystania ze świadczeń mają osoby: samotne, ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną i niepełnosprawnością, po długotrwałej chorobie, przebywające w trudnych warunkach mieszkaniowych, dotknięte przemocą w rodzinie. Celem głównym pobytu jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Placówka będzie zapewniała 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku. W ramach pobytu będzie można korzystać z wyżywienia, z prasy, TV komputera z dostępem do internetu, a także usług opiekuńczych, zajęć terapeutycznych, form terapii ruchowej, uczestnictwa w kółkach zainteresowań, treningów umiejętności samoobsługi i ponoszenia sprawności oraz możliwości kontaktu z psychologiem.

Wyświetlono: 937

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top