Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

     Zapraszam na II Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbędzie się 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3.    Zatwierdzenie protokołu z I sesji.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1.     powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa oraz ustalenia jej składu osobowego,

5.2.     wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

5.3.     powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy oraz   ustalenia jej składu   osobowego,

5.4.     wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji  Gminy,

5.5.     powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ustalenia jej składu  osobowego,

5.6.     wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

5.7.     powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury,

5.8.     wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i  Infrastruktury,

5.9.     powołaniu  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

5.10.  wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

5.11.  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kiszewa,

5.12.  zmian w budżecie gminy na 2018 r.,

5.13.  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na  obszarze Gminy Stara Kiszewa,

5.14.  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5.15.  zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone w granicach administracyjnych gminy Stara Kiszewa,

5.16.  przyjęcia Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

6.    Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.    Wolne wnioski.

8.    Zakończenie obrad sesji.

 

Jan Błaszczyk

Przewodniczący Rady Gminy

Wyświetlono: 401

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top