Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

 


Zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbędzie się 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XV sesji.

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa na rok 2020,

6.2. zaopiniowanie wniosku o uzananie lasów za ochronne,

6.3. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kiszewa,

6.4. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara         Kiszewa,

6.5. zamiaru likwidacji Publiczej Szkoły Podstawowej w Nowych Polaszkach,

6.6. przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 Gminnego Programu Opieki nad                         Zabytkami dla Gminy Stara Kiszewa,

6.7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa             stanowiącej własność osób fizycznych,

6.8. wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na oddanie w najem Poczcie Polskiej S.A. lokalu użytkowego               znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Stara Kiszewa, przy ul. Ogrodowej 1 położonego na             działce nr 375/1 z przeznaczeniem na Urząd Pocztowy.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Błaszczyk

Wyświetlono: 520

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top