Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego

Konkurs adresowany jest do gmin realizujących program usuwania azbestu. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej : www.wfos.gdansk.pl.

Wysokość dofinansowania zadania może wynosi do 100%  kosztów kwalifikowanych (brutto).

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko zadania ujęte w gminnym programie usuwania azbestu, obejmujące między innymi demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowo – cementowych pochodzących z budynków położonych na terenie gminy Stara Kiszewa, poniesione w 2019 i 2020 roku.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Kiszewa, którzy zamierzają w 2019 i 2020 roku wymienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych na budynkach lub posiadają płyty złożone na palecie,  proszeni są o złożenie kompletnego wniosku osobiście w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie.                                      

Druki wniosku i  załączników można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Stara Kiszewa,  www.starakiszewa.pl w zakładce „KOMUNIKATY” lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 17 lub 20.

Kompletne wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kiszewa pok. nr 2, w terminie  do 22 lipca 2019 r. włącznie. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Wyświetlono: 524

Drukuj

Załączniki

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top