Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenia


Wójt Gminy Stara Kiszewa

        zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2020, poz. 65 ze zmianami)

podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1 oraz na stronie internetowej poniżej, został  podany na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenia:

  • do oddania w najem Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) Al. Jerozolimskie 160 na oddanie w najem lokalu użytkowego posiadającego osobne wejście o powierzchni 23,17m², składającego się z jednego pomieszczenia znajdującego się w budynku 73a położonego na działce nr 358/2 w Konarzynach, zapisanej w księdze wieczystej GD1E/00030766/7, na okres kolejnych 10 lat;
  • na zawarcie umowy użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości dz. nr 188/4, o powierzchni 1139 m² położonej w obrębie geodezyjnym Górne Maliki na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie w celu eksploatacji istniejącego na nieruchomości otworu hydrogeologicznego, jako punktu badawczego sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Stara Kiszewa

                                                                                                                    Marian Pick

Wyświetlono: 112

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top