Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

      


                  Zapraszam na XII sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 25 października 2019 r. (piatek) o godz. 10:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokołu z XI sesji.

 4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028,

  2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościerzyna,

  3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.,

  4. uchwalenia podatków i opłat lokalnych,

  5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Olpuch
   w Gminie Stara Kiszewa,

  6. zmiany uchwały Nr XL/242/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stara Kiszewa na lata 2018 – 2025,

  7. dopłaty do ceny 1 m³ ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców,

  8. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kiszewa.

  9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Kiszewa.

 1. Wolne wnioski

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                    Jan Błaszczyk

Wyświetlono: 336

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top