Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

Zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa zwołaną na dzień 17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji.
  4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

        6.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028,

        6.2. wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

        6.3. ustalenie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stara Kiszewa w 2019 roku,

        6.4. powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie,

        6.5. przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                dla fragmentów w obrębie Stara Kiszewa,

        6.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 120/43                               położonego w obrębie geodezyjnym Górne Maliki.

 

     7. Wolne wnioski.

     8. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Błaszczyk

Wyświetlono: 379

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top