Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Kiszewa

z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Stara Kiszewa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Stara Kiszewa ulice : 6 Marca, Jana Pawła II, Konarzyńska, Kościelna, Kościerska, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Czesława Miłosza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Ogrodowa, Partyzantów, Marii Konopnickiej, Piotra Szorca, Polna, Tysiąclecia, Łąkowa, Wyzwolenia, Zamkowa, Stara Kiszewa Wybudowanie

Zespół Kształcenia i Wychowania, Tysiąclecia 25, 83-430 Stara Kiszewa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Sołectwo Kobyle: wieś Kobyle, Sołectwo Górne Maliki: wsie: Dolne Maliki, Górne Maliki, Sołectwo Góra: Góra, Góra-Nowy Dworzec

Świetlica, Górne Maliki 1, 83-430 Stara Kiszewa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Sołectwo Olpuch: wsie Olpuch, Cięgardło, Sołectwo Nowy Bukowiec: wsie: Nowy Bukowiec, Nowa Kiszewa Chrósty, Sołectwo Stary Bukowiec: wieś: Stary Bukowiec, Sołectwo Foshuta: wieś: Foshuta

Świetlica, Stary Bukowiec 25, 83-431 Stary Bukowiec

4

Sołectwo Nowe Polaszki: wieś: Nowe Polaszki, Sołectwo Stare Polaszki: wieś: Stare Polaszki, Sołectwo Wilcze Błota Kościerskie: wieś: Wilcze Błota Kościerskie, Sołectwo Czerniki: wieś: Czerniki

Zespół Szkół, Stare Polaszki 33, 83-433 Stare Polaszki

5

Sołectwo Pałubin: wieś: Pałubin, Sołectwo Zamek Kiszewski: wsie: Zamek Kiszewski, Strzelki, Sołectwo Lipy: wsie: Lipy, Bożepole Szlacheckie, Struga, Sołectwo Chwarzno: wieś: Chwarzno, Sołectwo Konarzyny: wieś: Konarzyny, Sołectwo Wygonin: wieś: Wygonin, Sołectwo Chwarzenko: wieś: Chwarzenko, Sołectwo Bartoszylas: wsie: Bartoszylas, Ruda

Urząd Gminy, Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Słupsku III najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Stara Kiszewa najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

  

Wójt Gminy Stara Kiszewa

 Marian PICK

Wyświetlono: 583

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top