Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójt Gminy Stara Kiszewa postanowił przyznać dotacje na realizację w 2019 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd Gminy Stara Kiszewa następującym organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Zadanie 1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota /zł/

8

Stowarzyszenie „Wierzyca”

24.500,00

2

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polaszkowskiej

14.000,00

4

UKS VIRTUS

2.000,00


Zadanie 2. Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych:  

Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota /zł/

7

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej

5.550,00

3

KGW Zamek Kiszewski

2.200,00

1

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polaszkowskiej

2.750,00


Zadanie 3. Działania promujące zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież:

 Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota /zł/

 

9

Kiszewskie Stowarzyszenie Muzyki, Rekreacji i Sportu

4.000,00

5

OSP Stara Kiszewa

2.000,00


Wyświetlono: 409

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top