Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

Zapraszam na VI sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  2.  Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  3.  Zatwierdzenie protokołu z IV i V sesji.
  4.  Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5.  Interpelacje i zapytania radnych.
  6.  Podjęcie uchwały w sprawie:
            6.1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028,
            6.2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
            6.3. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara KIszewa na 2019 r.,
            6.4. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie,
            6.5. zmiany uchwały NR III/25/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 21 grudnia 2018 roku
                  w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Stara Kiszewa ,,Posiłek w szkole i
                  w domu" na lata 2019-2023,
            6.6. wyrażenia zgody użyczenia części działki nr 30/16 położonej w obrębie geodezyjnym
                  Olpuch, będącej własnością Gminy Stara Kiszewa,
            6.7. wyrażenia zgody o przedłużenie umowy dzierżawy nr 111/06/MR/2017 z dnia 14.12.2015 r.
                   dla stacji bazowej części działki nr 375/1 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Kiszewa,
                   będącej własnością Gminy Stara Kiszewa,
            6.8. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych-
                  projekt złożony przez Klub Radnych na Plus,
            6.9. wyrażenia zgody użytkowania działki nr 314/14 położonej w obrębie geodezyjnym
                  Konarzyny, będącej własnością Gminy Stara Kiszewa,
 
      7.   Wolne wnioski.
      8.   Zakończenie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Błaszczyk

Wyświetlono: 631

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top