Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Stara Kiszewa

Zawiadamiam o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Sali Narad Urzędu Gminy XX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Stara Kiszewa.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji.

4.     Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:  

6.1.    wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Kościerskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G poprzez budowę chodnika w miejscowości Stare Polaszki”,

6.2.    wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

6.3.    odwołania Skarbnika Gminy Stara Kiszewa,

6.4.    trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

6.5.    powołania Skarbnika Gminy Stara Kiszewa,

6.6.    przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2023.

7.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.     Wolne wnioski.

9.     Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczacy Rady Gminy

Jan Błaszczyk

Wyświetlono: 245

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top