Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Ogłoszenie dotyczące likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych


 

 

Lp.

Numer linii kolejowej

Nazwa linii kolejowej

Kilometr przejazdu

Kategoria przejazdu

Nazwa drogi

1

201

Nowa Wieś Wielka- Gdynia Port

112,153

D

Uroża - Leśna Huta

2

201

Nowa Wieś Wielka-Gdynia Port

122,189

D

Wdzydze Tucholskie- Olpuch

3

201

Nowa Wieś Wielka-Gdynia Port

125,111

D

Gołuń- Stary Bukowiec

Wójt Gminy Stara Kiszewa zawiadamia, że w związku z tym, iż przez w/w przejazdy kolejowo-drogowe przebiegają drogi użytku niepublicznego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, zgodnie z zapisami § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1744), zlikwidują te przejazdy w terenie do dnia 04.09.2020r. bez możliwości jego przywrócenia, jeżeli w terminie do dnia 28.08.2020r. nie zgłosi się w formie pisemnej do Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni (ul. Morska 24, 81-333 Gdynia; fax : 58 721 11 20; e-mail : iz.gdynia@plk-sa.pl ) żaden użytkownik zainteresowany zawarciem odpłatnej umowy najmu na korzystanie z w/w przejazdów kolejowo-drogowych.

Wyświetlono: 338

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top