Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Przetarg nieograniczony-ofertowy pisemny na wykonanie robót dekarsko-blacharskich dwóch kondygnacji bloku nr 17 klatka A i B ogłoszony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Wierzyca" w Starej Kiszewie


Zarząd Spółdzielni Mieszaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Wierzyca" w Starej Kiszewie 

OGŁASZA PRZETARG

nieograniczony-ofertowy pisemny 

na wykonanie robót dekarsko-blacharskich dwóch kondygnacji bloku nr 17 klatka A i B

 w zakresie:

- zabezpieczenia przed deszczem po zdjęciu eternitu;

- zabezpieczenia balkonów i klatek nad wejściem;

- zdjęcia starych łat;

- demontaż instalacji odgromowej, starej blachy i rynien;

- sprzątanie nieczystośći pod dachem;

- malowanie podbitki z desek;

- docieplenie wykuszy;

- naprawa kominów;

- przybicie łaty i kontrłaty;

- foliowanie;

- włożenie wełny mineralnej na skosach, wypuście i nad klatką schodową;

- montaż rynien, opierzenia i instalacji odgromowej;

- montaż blachodachówki na dachu głównym.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7 000 zł, przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej: Bank Spółdzielczy w Starej Kiszewie nr 70 8340 0001 0300 0622 2000 0001.

Kserokopię przelewu bankowego należy dołączyć do złożonej oferty.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Wierzyca" w Starej Kiszewie ul. Wyzwolenia 15, do dnia 14.08.2020 r.

Oferta w zakresie robót dekarsko-blacharskich powinna zawierać:

  1. Aktualne zaświadczenie ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach (wydane nie poźniej niż 3 miesiące przed)
  2. Referencje 
  3. Składniki cenotwórcze: stawkę roboczogodzin, koszty ogólne, koszty zakupu, zysk
  4. Warunki gwarancji.

Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2020 r. o godz. 11:00 w biurze Spóldzielni, bez udziału referentów.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także prawo do dodatkowych negocjacji z oferentem.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargowym.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Prezes Zarządu Elżbieta Kamińska tel. 58 687-65-69.

Wyświetlono: 339

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top