Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stara Kiszewa pod małą gastronomię i inne usługi okołoturystyczne na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Wielkim w miejscowości Struga

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie

 

zaprasza

 

do składania ofert na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stara Kiszewa

pod małą gastronomię i inne usługi okołoturystyczne
na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Wielkim w miejscowości Struga

 

 

 1. Przedmiotem dzierżawy jest cześć działki nr 88/6 przeznaczona pod małą gastronomię i inne usługi okołoturystycznew okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020 r..

 2. Czynsz dzierżawny dla podmiotu wynosi 30 zł netto za jeden dzień jego otwarcia
  (bez względu na ilość godzin handlu w danym dniu), nie mniej jednak niż 300 zł netto za cały okres umowy.

 3. Kwota 300 zł netto będzie wpłacona w formie zaliczki na poczet czynszu w dniu zawarcia umowy.

 4. Czynsz za kolejne dni otwarcia naliczony będzie dopiero w przypadku wykorzystania przez dzierżawcę 10 dni handlowych w sezonie i płatny na podstawie odrębnej faktury, wystawionej raz w miesiącu przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie.

 5. Dzierżawcę obciąża podatek od nieruchomości należny od zajmowanej powierzchni dzierżawy.

 6. Pozostałe warunki dzierżawy:

  • Wszelkie uzgodnienia dotyczące pozwolenia na działalność gastronomiczną leżą
   po stronie dzierżawcy.

  • Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania estetyki otoczenia, zachowania czystości
   i porządku.

  • Nakłady poniesione w związku z dostosowaniem miejsca dla potrzeb handlu ponosi
   w całości dzierżawca bez możliwości zaliczenia na poczet czynszu.

  • Wydzierżawiający nie przewiduje jakichkolwiek odliczeń z tytułu wpływu niekorzystnej pogody na handel.

  • Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży wszystkich napojów alkoholowych.

  • Prowadzenie wszelkich prac oraz samej działalności na nieruchomości musi być zgodne
   z wymaganiami Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

  • Na nieruchomości istnieją możliwości techniczne przyłączenia punktu gastronomicznego
   do prądu. Zapłata za energię elektryczną będzie naliczana na podstawie comiesięcznego odczytu w przypadku zamontowania przez Dzierżawcę podlicznika lub umówionego ryczałtu.

  • Na nieruchomości nie ma warunków do przyłączenia punktu do bieżącej wody. Dzierżawca będzie musiał zastosować w tym względzie rozwiązanie indywidualne.

  • Teren kąpieliska wyposażony jest w sanitariaty typu TOI-TOI.

  • Dzierżawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady stałe powstające w wyniku prowadzenia działalności (dla klientów oraz pojemniki zbiorcze), a także zapewnić ich wywóz na własny koszt.

  • Dzierżawca jest zobowiązany dostosować się do wszelkich przepisów i obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

 1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofert, w tym ograniczenia z uwagi na możliwość dostarczania mediów.

 2. Oferty należy składać do dnia 3 lipca 2020r., do godziny 16.00 w formie pisemnej w Biurze Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie, ul. Tysiąclecia 25a, 83-430 Stara Kiszewa.

 3. Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie
  pod numerem tel.: 58 308 00 00.

 

Wyświetlono: 364

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top