Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Ogłoszenie Wójta o przywróceniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych


W zawiązku z decyzją rządu przywracającą od 25 maja br. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych, dla uczniów klas I-III szkół podstawowych informuję, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy z opieką nad dzieckiem, podjęto decyzję, iż w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kiszewa od 25 maja br. wznawiamy działania opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów w/w klas.

Jednocześnie informuję, że od 25 maja br. wznawiamy również działania opiekuńczo – wychowawcze w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, Przedszkolu Samorządowym w Starej Kiszewie oraz Żłobku ,,Stokrotka” w Starej Kiszewie. 

Zgodnie z rekomendacjami decyzja obejmuje prowadzenie zajęć dla uczniów, których rodzice nie mogą pogodzić pracy z opieką nad dzieckiem.

 

                                                                                                Wójt Gminy Stara Kiszewa

                                                                                              Marian Pick

Wyświetlono: 276

Drukuj

Załączniki

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top