Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Projekt pn. „Szkoła Liderów Wiejskich”

 

                                                                    


Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

realizuje projekt pn. „Szkoła Liderów Wiejskich”, który otrzymał dofinasowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2020 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt obejmuje swym zasięgiem cztery gminy: Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Skarszewy i Liniewo. Cel projektu to: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wzrost zaangażowania mieszkańców, wzmacnianie organizacji pozarządowych poprzez realizację programu edukacyjnego adresowanego do 20 liderów.

Zapraszamy osoby aktywne społecznie (sołtysów, członków organizacji pozarządowych, np. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, grup nieformalnych) z terenu gmin: Nowa karczma, Stara Kiszewa, Skarszewy i Liniewo
W ramach projektu „Wiejska Szkoła Liderów” oferujemy uczestnikom:
- dwudniowy zjazd liderów, tutorów wraz z integracja i warsztatami z zakresu komunikacji interpersonalnej
- 2 spotkania warsztatowo-szkoleniowe (po 7 h) z zakresu pracy z ludźmi, zespołem, zarzadzania organizacją, budowania relacji, źródeł finasowania organizacji (szczegółowe tematy warsztatów zostaną ustalone po pierwszym zjeździe),                                                     

- zajęcia z komputerem, internetem – zmiany w przepisach (2 grupy po 10 osób po 14 h)
- trzymiesięczne dla każdego lidera towarzyszenie tutora, wypracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,
- porady prawno – księgowe dla każdego lidera,
- zostanie przeprowadzony mini konkurs na „Inicjatywę lokalną” – 10 dotacji po średnio 3 000,00 zł na zrealizowanie zaplanowanego działania.                                                                                                                  

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2020 r w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin, 83-421 Wysin, ulica Polna 1 lub w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na maila: liczek@poczta.onet.pl każda organizacja może zgłosić maksymalnie dwie osoby. Decyzja o przyjęciu do udziału w projekcie zapadnie po telefonicznej rozmowie kwalifikacyjnej.

Formularze zgłoszeń dostępne w siedzibie stowarzyszenia oraz na stronie gmin objętych projektem.

Wyświetlono: 157

Drukuj

Załączniki

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top