Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Polaszkowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Wyodrębniony został z centralnej części Pojezierza Polaszkowsko-Grabowskiego. Mieści się na terenie gmin: Liniewo, Kościerzyna i Stara Kiszewa. Jego powierzchnia wynosi 2448 ha. Znajduje się tu zespół malowniczo położonych jezior rynnowych (Polaszkowskie, Hutowe, Sobąckie, Wierzchołek, Średnik, Gubel, Piaseczno, Średnik, Wykowo, Duże, Długie, Gatno, Liniewskie), połączonych ze sobą strugami. Otoczone są one pagórkami moreny czołowej i dennej. W obrębie Polaszkowskiego OChK występuje kilka kompleksów leśnych, z przewagą buczyn i grądów.

Zobacz również w kategorii:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top