Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Rezerwat przyrody Mechowisko Krąg

Rezerwat obejmuje 3,81 ha powierzchni na terenie obrębu ewidencyjnego Konarzyny jest otoczony przez otulinę o powierzchni 17,07 ha. Obszar chroniony położony jest w całości w obrębie obszarów Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 i „Jezioro Krąg” PLH220070.
Celem ochrony jest „zachowanie ekosystemu torfowiska alkalicznego z unikatową florą mchów i roślin naczyniowych. Chronione jest torfowisko, będące dawniej zatoką jeziora Krąg. Wśród występujących gatunków są m.in. skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus), a także ptaki błotno-wodne, które znajdują tu ostoję.

Zobacz również w kategorii:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top