Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzyca

Położony w centralnej części gminy Stara Kiszewa, na pograniczu Pojezierza Kaszubskiego, Borów Tucholskich i pojezierza Starogardzkiego. Obszar ten obejmuje kilkudziesięciometrowy odcinek rzeki Wierzyca z jej doliną, licznymi jeziorami, spośród których na uwagę zasługują przede wszystkim: Godziszewskie, Krąg i Przywłoczno. Bogactwo i urozmaicenie elementów morfologicznych oraz flory stanowią główną wartość tego terenu. Gnieżdzi się tu m.in. bocian czarny, żuraw, gągoł, występuje sporo cennych gatunków ryb, tj. ułudka leśna, pstrąg potokowy, lipień, piekielnica, brzanka. W dolinie rośnie wiele rodzajów zbiorowisk leśnych, m.in. łęgi, grądy, buczyny. Powierzchnia obszaru to 10784 ha.

Zobacz również w kategorii:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top