Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Konkurs na ,,STROIK WIELKANOCNY"


REGULAMIN KONKURSU NA

„ STROIK WIELKANOCNY”

         Urząd Gminy Stara Kiszewa oraz Świetlica Środowiskowa w Starej Kiszewie serdecznie zaprasza         dzieci i młodzież z terenu gminy Stara Kiszewa do udziału w konkursie na stroik wielkanocny.

ORGANIZATOR KONKURSU:  

Urząd Gminy Stara Kiszewa oraz Świetlica Środowiskowa w Starej Kiszewie.

PRZEDMIOT KONKURSU:  

Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny.

CEL KONKURSU:

 - propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,

 - stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej,

 - rozwijanie wyobraźni, zdolności, oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

 - powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 - stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

- kształtowanie umiejętności wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych,

- umożliwienie dzieciom i młodzieży przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt                  Wielkanocnych.

KONKURS BĘDZIE ROZSTRZYGANY W NASTEPUJĄCYCH KATGORIACH WIEKOWYCH:

  1. Przedszkole i kl. „0”
  2. Szkoły podstawowe kl. I-III
  3. Szkoły podstawowe kl. IV-VI
  4. Szkoły podstawowe kl. VII, VIII

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 - wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i dowolnym kształcie,

 - możliwość zastosowania dowolnych technik,

 - stroiki muszą być wykonane indywidualnie,

 - do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko               ucznia, wiek, klasę oraz szkołę,  numer telefonu rodzica lub opiekuna. 

OCENA PRAC:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Przy ocenie stroików wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria:

- zgodność z tematyką konkursu

- oryginalność pomysłu

- ciekawa technika

- estetyka wykonania pracy

- ogólny wyraz artystyczny

HARMONOGRAM KONKURSU:

- prace należy składać do Świetlicy Środowiskowej w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1 do dnia                24 marca 2020r.

- ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 31 marca 2020r.

Prace przechodzą na własność organizatora, dochód ze sprzedaży stroików zostanie przeznaczony na cele świetlicy.

Rodzic/opiekun wyraża  zgodę  na publikowanie wizerunku oraz danych osobowych swojego dziecka na stronach internetowych oraz na ekspozycję prac.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Krystyna Richter na świetlicy oraz pod numerem telefonu 696-192-880.

 

Wyświetlono: 379

Drukuj

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top