Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku

Kod RWA:

RG-GP.6727

Wymagane dokumenty:

  • Wypełnione podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa

ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa

sekretariat pokój nr 2

w godzinach 7:30-15:30

tel. 58 687 60 20

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto bankowe Urzędu Gminy Stara Kiszewa- Bank Spółdzielczy Starogard Gdański Oddział Stara Kiszewa nr 59834000010300014320000004 lub w Referacie Finansowym Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Doręczenie drogą pocztową lub odbiór osobisty w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa pokój nr 18, I piętro.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 424 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Załączniki:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top