Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:

Do wglądu:

  • sentencja wyroku sądu,
  • dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa - 11,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniajacego).

Podstawa prawna:

art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.).

Inne informacje:

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić ustny wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top