Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu urodzenia                                           lub
  Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu małżeństwa
  albo
  Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu zgonu.
 2. Załączniki:
  • dokument stwierdzający dane zdarzenie, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe,
  • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
  • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
  • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
 3. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:

za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu odtworzenia - 39 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top