Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.
Załączniki:
 - zagraniczny dokument stanu cywilnego jeśli stanowi on podstawę uzupełnienia wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok. 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:

za wydanie zupełnego odpisu w wyniku uzupełnienia aktu stanu cywilnego - 39,00 zł

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 30 dni).

Podstawa prawna:

art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top