Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych /przodków/, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.
  2. Załączniki:
    • Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz urzędowy przekład tego dokumentu, jeśli stanowi on podstawę sprostowania.
  3. Do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:

- za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna:

art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego  w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top