Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Uznanie ojcostwa

Wymagane dokumenty:

Do wglądu:

  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Gminą Stara Kiszewa.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna:

art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Inne informacje:

Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez matkę ojcostwa dziecka.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top