Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Akt urodzenia

Wymagane dokumenty:

 1. gdy rodzice są małżeństwem:
  • dowody osobiste rodziców,
 2. gdy matka jest panną:
  • dowód osobisty matki.
 3. gdy matka jest rozwiedziona:
  • dowód osobisty matki,
 4. gdy matka jest wdową:
  • dowód osobisty matki,

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna:

art. 52 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne informacje:

Urodzenie dziecka, które nastapiło na terenie Gminy Stara Kiszewa należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka przez szpital czy klinikę, natomiast martwe urodzenie dziecka w terminie 3 dni. 

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top