Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
  2. Do wglądu: dokument tożsamości.
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok.nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:

za wydane zaświadczenie - 38,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie - do 30 dni.

Podstawa prawna:

art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Kościerzynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

Inne informacje:

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesiący od daty jego sporządzenia.

Załączniki:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top