Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Akt zgonu

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
• dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego pok.nr 5

Opłaty:

Brak

 

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Podstawa prawna:

art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Brak

W przypadku konieczności sprostowania lub uzupełnienia treści aktu - wniosek do Kierownika Urzędu Stanu o sprostowanie lub uzupełnienie treści aktu zgonu.
W przypadku konieczności unieważnienia aktu - wniosek do Sądu Rejonowego w Kościerzynie o unieważnienie aktu zgonu.

Inne informacje:

1. Zgłoszenia zgonu może dokonać najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
- pozostały małżonek(ka);
- krewni zstępni;
- krewni wstępni;
- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Po rejestracji zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top