Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start (powyżej 5. dzieci)

Inne informacje:

Złaącznik SDS-1Z należy wypełnić tylko w przypadku,gdy liczba dzieci, na które ustala się prawo do świadczenia Dobry start jest większa niż 5.

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top