Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Dokonanie opracowania/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Kod RWA:

RG-GP.670

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o dokonanie zmiany/opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa
ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
Sekretariat, pokój nr 2
w godzinach 7:30- 15:30
tel. 58 687 60 20

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

Decyzje w sprawie przystąpienia do opracowania/zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego podejmuje w drodze uchwały Rada Gminy

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Załączniki:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top