Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Dokonanie opracowania/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o dokonanie zmiany/opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Stara Kiszewa, pok. nr 2

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

Decyzje w sprawie przystąpienia do opracowania/zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego podejmuje w drodze uchwały Rada Gminy

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Załączniki:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top