Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Darmowa pomoc prawna

Inne informacje:

Darmowa pomoc prawna w Powiecie Kościerskim

Wraz z początkiem 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana obywatelom według nowych przepisów.

Z takiej pomocy skorzystać będzie mógł znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych (wystarczy pisemnie oświadczyć, że nie stać nas na płatną pomoc prawnika) oraz w szerszym zakresie spraw. Rusza także nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - która polegać ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Nowością jest także możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

Krąg osób, które mogą z takiej pomocy skorzystać jest bardzo szeroki. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnika można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

Należy mieć na uwadze, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Bezpłatna mediacja obejmuje poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

W Powiecie Kościerskim w roku 2019 są 3 punkty pomocy prawnej:

Dwa punkty mieszczą się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4, z czego:

I punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz.11.30 - 15.30, w środę od 7.30 do 11.30; prowadzony w połowie przez radcę prawnego, wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i w połowie przez adwokata wyznaczonego przez Okręgową Radę Adwokacką.

II punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizacje pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze konkursu ofert tj. Kaszubski Instytut Rozwoju z Kościerzyny.

PONIEDZIAŁEK 7.30 - 11.30 - radca prawny/ adwokat

WTOREK 7.30 - 11.30 - radca prawny/adwokat

ŚRODA 12.30 - 16.30 - radca prawny/adwokat

CZWARTEK 7.30 - 11.30 - radca prawny/ adwokat

PIĄTEK 7.30 - 11.30 - radca prawny/adwokat


III punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieści się przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie i świadczony jest przez wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze konkursu ofert organizację pozarządową tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z Brus.

PONIEDZIAŁEK 7.30 - 11.30 - radca prawny/doradca obywatelski

WTOREK 12.30 - 16.30 - radca prawny/doradca obywatelski

ŚRODA 7.30 - 11.30 - radca prawny/doradca obywatelski

CZWARTEK 7.30 - 11.30 - radca prawny/doradca obywatelski

PIĄTEK 12.30 - 16.30 – radca prawny/doradca obywatelski


Aby skorzystać z poradnictwa prawnego i obywatelskiego należy wcześniej umówić się na spotkanie. Rejestracja dostępna jest za pośrednictwem aplikacji na stronie https://powiatkoscierski.npp-24.pl lub telefonicznie pod nr tel. 58 680-18-47 / 58 680-18-63 w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie lub za pośrednictwem e-mail: pomocprawna@powiatkoscierski.pl


Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top