Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Świadczenie wychowawcze (500 plus) 2019/2021

Tryb odwoławczy:

 


Inne informacje:

R500plus

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można złożyć:

  • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych  drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która obowiązuje od 1 lipca 2019 r. Przepisy przejściowe ustanawiają wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021 r. dla wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. Z tego powodu osoby, które w ubiegłym roku składały wniosek o wsparcie, w tym roku nie muszą już tego robić.

 

Jednocześnie przypominamy, że przepisy o systemie zabezpieczeń społecznych obowiązują w dalszym ciągu (koordynacja)

 

Ponadto przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie ustalane w drodze decyzji administracyjnej. Rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji nie ma wypływu na wypłatę świadczenia.

 

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

 

Ponadto rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, aby otrzymać 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

 

 

 

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top