Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wykaz spraw

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Wymagane dokumenty:

1. Wypełnione  podanie o wydanie zaświadczenia.

2. Dowód wpłaty 21,00 zł- opłata skarbowa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara Kiszewa

ul. Ogrodowa 1

Wydział: Podatki- pok. nr 21

Opłaty:

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 21,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Podstawa prawna:

Art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900 t.j. z dnia 2019.05.14 z poźn. zm.)

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top