Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Wiadomości

Informacja w sprawie nowych zasad zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w 2019 roku

Urząd Gminy Stara Kiszewa informuje, iż zgodnie ze zmianami do ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zawarte w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku (Dz.U.2018,poz.2247), wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2018, poz2466) wprowadziło:

 

  1. Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego (dotyczy wszystkich producentów rolnych);

  2. Zmianę sposobu liczenia rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego ustalonego nie tylko dla użytków rolnych ale również w odniesieniu do posiadanego w gospodarstwie bydła.

  3. Nowy załącznik do wniosku – w przypadku prowadzenia chowu i hodowli bydła.

 

Dotychczas obowiązujący wzór wniosku został uzupełniony w punkcie IV o pole, w którym producent rolny będzie podawał informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w jego posiadaniu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Zmiana w zakresie przyznania kwoty zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego nie tylko dla użytków rolnych, ale również w odniesieniu do DJP posiadanego bydła wprowadza obowiązek dołączenia do wniosku nowego załącznika.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołączyć należy dokument wystawiony przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok , w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Wyświetlono: 932

Drukuj

Załączniki

Zobacz również

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top