Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Historia

Wsią gminną jest Stara Kiszewa. Nazwa wsi utworzona została od imienia Kisz, po dodaniu przyrostka - ewa. Kościół w Starej Kiszewie Najstarszy zapis w formie Kissow pochodzi z 1296 roku, następny Vela Kyssewa - z 1281 roku, a Kissawa Stara z 1664 roku. Jako teren osadniczy zajmowana była przez ludność kultury wschodnio-pomorskiej już 2500 lat temu, w tzw. okresie "Hallstatt D" - epoki żelaza. Z tego czasu pochodzi odkryte w drugiej połowie XIX wieku na wzniesieniu opodal zamku cmentarzysko z grobami skrzynkowymi, w których znaleziono liczne ułamki naczyń glinianych, dwie urny twarzowe oraz żelazną szpilkę z brązową główką. W XIII wieku Stara Kiszewa wzmiankowana jest w związku z przebiegiem przez jej terytorium drogi do grodu w Garczynie, a później do Pogódek i Kościerzyny. Najważniejsza wzmianka źródłowa odnosząca się do Starej Kiszewy znajduje się w dokumencie księcia Mściwuja II, wystawionym w 1281 roku w obecności biskupa poznańskiego Jana i innych dostojników. Wówczas to Vela Kyssewa nadana została Mikołajowi Jankowicowi - sędziemu poznańskiemu. W skład darowizny wchodziły tereny, sięgające do Wdzydz i obejmujące szereg jezior, w tym jezioro Krąg. Nadanie to potwierdził 27 X 1296 roku Władysław Łokietek, podczas swojego pobytu w Kaliszu, gdzie rycerz Mikołaj rezydował wówczas już jako wojewoda kaliski. Omawianą majętność objął za zgodą młodszych braci w 1315 roku syn Mikołaja imieniem Jakub. W rok później odstąpił ją za dożywotnią rentę roczną Krzyżakom, wykupującym po zagrabieniu w 1308 - 1309 roku Pomorza wszystkie majętności prywatne. W 1347 roku Stara Kiszewa uzyskała prawo chełmińskie i wówczas zapewne stanął tutaj pierwszy, drewniany kościół parafialny. Wieś zawsze należała do zamożnych i dobrze zagospodarowanych. W XVI wieku znajduje się w niej 12 gburów, rzemieślnicy, dwaj zagrodnicy i czynna jest karczma. Zamek kiszewski Od wojny 13-letniej wchodzi Stara Kiszewa w skład starostwa kiszewskiego i podlega staroście rezydującemu w pobliskim Zamku Kiszewskim. W 1664 roku należało do wsi 56 łanów gruntu, z czego pleban uprawiał 4, dwaj sołtysi 6, karczmarz 2 i dwaj leśniczowie 5. Na czas "potrzeby" wieś wysyłała człowieka do piechoty wybranieckiej i z tego tytułu jedna włoka miała być obsadzona przez owego "wybrańca". Jeden z leśniczych prowadził karczmę i obowiązany był sprzedawać w niej piwo z browaru zamkowego. W 1624 roku zbudowano na miejscu dawnego nowy młyn, czynny był także tartak we wsi. Pochodzący z 1553 roku drewniany kościół stał na lewym brzegu rzeki, a patronat nad nim należał do króla. Nowy barokowy kościół wzniesiono po drugiej stronie Wierzycy w 1741 roku sumptem starosty kiszewskiego Skórzewskiego. Około XVIII wieku Katarzyna Skórzewska ufundowała już dziś nie istniejącą kaplicę. Obecny neogotycki kościół pochodzi z 1891 roku. Podczas II wojny szwedzkiej wieś ucierpiała wiele, tak że w 1664 roku nie było w niej ani jednego gbura, a tylko 5 zagrodników, obrabiających za wyżywienie i gospodarujących na 14 morgach. W 1861 roku istniała w Starej Kiszewie szkoła oraz czynne były 3 karczmy. Za czasów zaborów Stara Kiszewa należała do najbardziej uświadomionych narodowo i dobrze zorganizowanych. Ponadto aktywność mieszkańców w różnych organizacjach patriotycznych wyróżniała ją na tle całego powiatu kościerskiego. Ożywienie polityczne nastąpiło w 1919 roku. Dnia 6 czerwca 1919 roku założona została filia Zjednoczenia Zawodowego Polskiego z Walentym Szramką, Janem Soldatem i Nikodemem Wąsem na czele. Kościół w Starych Polaszkach Z kolei w okresie okupacji Stara Kiszewa była oparciem dla grup partyzanckich z pobliskich lasów. Pamiątką tych tragicznych lat okupacji hitlerowskiej są groby zamordowanych Polaków. W okresie powojennym powstało w Starej Kiszewie wiele zakładów pracy - m.in. Międzykółkowa Baza Maszynowa. Otwarto także rozlewnię piwa, wytwórnię wód gazowanych, piekarnię itp. Powstał Bank Spółdzielczy, nowa ośmioklasowa szkoła, Ośrodek Zdrowia itp. Po roku 1989 w gminie i wsi Stara Kiszewa nastąpiło wiele zmian, a niektóre z nich wprowadzane są do dnia dzisiejszego. Władze gminy zaczęły porządkować sprawy własnościowe. W Starej Kiszewie otwarto wiele sklepów, wybudowano nowy Ośrodek Zdrowia, powstał Dom Strażaka itp. Obecnie władze gminy stawiają na jej dynamiczny rozwój ze szczególnym naciskiem na turystykę i agroturystykę.

Źródło: Franciszek Muszka, Izabela Trojanowska "Kościerzyna i ziemia kościerska" Wyd. Pomorskie, Gdańsk 1971r.
Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30