Program aktywnej integracji w gminie Stara Kiszewa
Dodane przez Admin dnia 28.02.2012

Kapitał Ludzki, EFS, St. Kiszewa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie realizuje projekt:

„Program aktywnej integracji w gminie Stara Kiszewa”


Rozszerzona zawartość newsa

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Cel projektu:

zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji społecznych tych osób