Zaproszenie na XLVI sesję Rady Gminy
Dodane przez Admin dnia 12.10.2018

Zaproszenie na XLVI sesję Rady Gminy

Zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.


Rozszerzona zawartość newsa


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLV sesji.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6.1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Konarzyny, stanowiącej własność osoby fizycznej,
 6.2. wyrażenia zgody  na dzierżawę działki nr 18 położonej w obrębie geodezyjnym Czerniki, będącej własnością Gminy Stara Kiszewa,
 6.3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy,
 6.4. wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Stara Kiszewa,
 6.5. przyjęcia od Powiatu Kościerskiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym 
z zakresu edukacji publicznej,
 6.6. dopłaty do ceny 1 m³ ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Uroczyste podsumowanie VII kadencji samorządu Gminy Stara Kiszewa:
- wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy,
- wystąpienia gości,
- wręczenie pamiątek i wykonanie wspólnego zdjęcia.
 10. Zakończenie obrad Sesji.