Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy
Dodane przez Admin dnia 10.09.2018

Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy

Zapraszam na XLV sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.


Rozszerzona zawartość newsa
Proponowany porządek obrad:

     1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
     2. Przedstawienie porządku obrad.
     3. Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji.
     4. Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
     5. Interpelacje i zapytania radnych.
     6. Podjęcie uchwał w sprawie:
         6.1.  zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW w Chwarznie”,
         6.2. zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Stara Kiszewa” 
         6.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2018 – 2025, 
         6.4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy,
         6.5. podatków i opłat lokalnych,
         6.6.  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Kobyle stanowiącej własność osób fizycznych,
         6.7. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
         6.8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Olpuch, stanowiącej własność osób fizycznych.
     7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
     8. Wolne wnioski.
     9. Zakończenie obrad Sesji.