Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy
Dodane przez Admin dnia 20.06.2018

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy

Zapraszam na XLII sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz.11:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

 

 


Rozszerzona zawartość newsa


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  2. udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa pomorskiego na zadanie dotyczące finansowania publicznego transportu kolejowego linii Kościerzyna – Czersk,
  3. określenia na terenie Gminy Stara Kiszewa odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym,
  4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Kiszewa za 2017 rok, w tym:
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kiszewa z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, w tym:
 7. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad Sesji.