Ogłoszenie
Dodane przez Admin dnia 06.06.2018

Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie

zaprasza

do składania ofert na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stara Kiszewa pod małą gastronomię i inne usługi około turystyczne na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Wielkim w miejscowości Struga.


Rozszerzona zawartość newsa
  1. Przedmiotem dzierżawy jest cześć działki nr 88/6 przeznaczona pod małą gastronomię i inne usługi około turystyczne w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
  2. Czynsz dzierżawny dla podmiotu wynosi 30 zł netto za jeden dzień jego otwarcia
    (bez względu na ilość godzin handlu w danym dniu), nie mniej jednak niż 300 zł netto za cały okres umowy.
  3. Kwota 300 zł netto będzie wpłacona w formie zaliczki na poczet czynszu w dniu zawarcia umowy.
  4. Czynsz za kolejne dni otwarcia naliczony będzie dopiero w przypadku wykorzystania przez dzierżawcę 10 dni handlowych w sezonie i płatny na podstawie odrębnej faktury, wystawionej raz w miesiącu przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie.
  5. Dzierżawcę obciąża podatek od nieruchomości należny od zajmowanej powierzchni dzierżawy.
  6. Pozostałe warunki dzierżawy:
  1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofert, w tym ograniczenia z uwagi na możliwość dostarczania mediów.
  2. Oferty należy składać do dnia 12 czerwca 2018r., do godziny 16.00 w formie pisemnej w Biurze Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie, ul. Tysiąclecia 25a, 83-430 Stara Kiszewa.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie,
tel.: 58 308 00 00.