Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy
Dodane przez Admin dnia 29.05.2018

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy

Zapraszam na XLI sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz.10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.


Rozszerzona zawartość newsa

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kiszewa na lata 2018- 2020,
  3. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym,
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osób fizycznych,
  5. wyrażenia stanowiska Rady Gminy Stara Kiszewa w sprawie podziału Gminy Stara Kiszewa na okręgi wyborcze.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad sesji.