INFORMACJA
Dodane przez Admin dnia 29.05.2018

INFORMACJA - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego

Gmina Stara Kiszewa informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dniem 25 maja 2018 r. zawiesił nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).


Rozszerzona zawartość newsa

Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Funduszu) informację o ponownym uruchomieniu naboru wniosków. W związku z powyższym Gmina Stara Kiszewa również zawiesza przyjmowanie zgłoszeń do odwołania. W przypadku ponownego uruchomienia naboru wniosków przez WFOŚiGW w Gdańsku zostanie wznowione przyjmowanie zgłoszeń przez Gminę Stara Kiszewa.