Harmonogram rekrutacji do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Dodane przez Admin dnia 12.03.2018

Harmonogram rekrutacji do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kiszewa.
Rozszerzona zawartość newsa

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAREJ KISZEWIE

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STAREJ KISZEWIE

OD 23.03.2018R.

DO 30.03.2018R.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W STAREJ KISZEWIE

DOTYCZY: RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI (ROCZNIK 2013,2014) OBECNIE UCZĘSZCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAREJ KISZEWIE I W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 NADAL CHCĄ, ABY ICH DZIECKO UCZĘSZCZAŁO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAREJ KISZEWIE

OD 03.04.2018R.

DO 20.04.2018R.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W STAREJ KISZEWIE

DOTYCZY: RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI (ROCZNIK 2013,2014,2015) OBECNIE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAREJ KISZEWIE, A CHCĄ ABY ICH DZIECKO ROZPOCZĘŁO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W STAREJ KISZEWIE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

DOTYCZY: ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STAREJ KISZEWIE – ZKIW STARA KISZEWA

OD 21.03.2018R.

DO 20.04.2018R.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ

DOTYCZY: RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI (ROCZNIK 2012) ROZPOCZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ

DOTYCZY: ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH POLASZKACH, ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRZE, ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH POLASZKACH

OD 23.03.2018R.

DO 30.03.2018R.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB REALIZOWANIU ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

DOTYCZY: RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI (ROCZNIK 2013,2014) OBECNIE UCZĘSZCZAJĄ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 BĘDĄ NADAL REALIZOWAĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ

DOTYCZY: RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI (ROCZNIK 2012) OBECNIE UCZĘSZCZAJĄ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, A W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ROZPOCZNĄ ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ

OD 03.04.2018R.

DO 20.04.2018R.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB ROZPOCZĘCIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ

DOTYCZY: RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI (ROCZNIK 2012) OBECNIE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, A ROZPOCZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 OBOWIĄZKOWE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ

DOTYCZY: RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI (ROCZNIK 2013, 2014,2015) OBECNIE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, A CHCĄ ABY ICH DZIECKO ROZPOCZĘŁO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ